U N I K lederudvikling

Hvordan fastholder og udvikler du virksomhedens medarbejdere? Og får medarbejdere der trives, er dedikerede og som til fulde udfylder deres råderum.

Med kompetente ledere, der evner og tør være autentiske og empatiske!

U N I K lederudvikling er et forløb, hvor du lærer at lede personligt og autentisk. Du er som leder dit vigtigste redskab og derfor skal du kende dig selv … rigtig godt.

Jo højere grad af bevidsthed du har om dig selv og det du tror på, jo stærkere platform har du at lede ud fra. Du lærer at lede indefra og ud; for når du først har nøglen til at lede dig selv, kan du gå forrest og skabe følgeskab og fællesskab.

På U N I K lederudvikling stiller vi ind på ligeværdig ledelse og tror på, at vi når længst med ledelse baseret på tillid. På den måde styrkes en kultur, hvor alle har unik værdi, indflydelse og ejerskab i forhold til organisationens samlede resultat og bidrag.

Verdens hastige omskiftelighed kalder på både robusthed og fleksibilitet. Personlige egenskaber der ikke er en selvfølge, men som kan udvikles.

U N I K lederudvikling tager netop sit afsæt i den personlige udvikling med fokus på det hele menneske; krop, psyke og ånd. Så du kender dig selv så godt, at du kan lede ud fra din autentiske platform.

Lad os samarbejde

Samarbejdet indledes med dialog om jeres behov, ønsker og muligheder. Vi forestiller os, at I kan nikke genkendende til problemstillinger som; ledere der føler sig pressede eller ikke godt nok klædt på, trivselsundersøgelser der ikke ligger i top, større udskiftninger i personalegruppen eller for mange sygemeldinger.

Vi har et kerneforløb rettet mod ledere og mellemledere, som vi tager udgangspunkt i. Det består af fire moduler fordelt over fire separate dage. Herfra er der mulighed for at udvide pakken, så den specialdesignes yderligere efter gruppens behov. Der kunne lægges særlig fokus på emner som; relationer, stærke teams, kommunikation, vision/mission/værdi-integration eller andet der bidrager til udviklingen af en stærk organisation.

Priser

Kerneforløb – grundpris – kr. 40.000 ex moms + kr. 5.000 pr. deltager (4-12 deltagere)

Eksklusiv transport, lokaler, forplejning mm

1 : 1 coachingsamtaler inkl. mentaltræning – kr. 1.500 ex moms

Kerneforløb

Forløbet er intensivt, og du kommer til at gå i dybden med at blive klog på dig selv. Det kan ses som at skrælle de lag af, der blokerer for dit autentiske selv. Gradvist øger du din bevidsthed og selvindsigt, så du kan stå frem som den, du er og dermed tillade og vise andre, at de kan gøre det samme. Samlet får du lettere ved at at sætte retning i dit lederskab og i dit liv i det hele taget.

4 moduler på 4 dage

Vi arbejder med fire store spørgsmål; hvem er du, hvad tror du på, hvad blokerer dig og hvad driver dig. De er hovedtemaer på hvert sit modul, men i praksis går vi ikke så slavisk frem. Vi arbejder intuitivt med fokus på det, der rører sig samtidig med at vi holder fast i den røde tråd, så vi kommer hele vejen rundt. Forløbet afsluttes med, at alle udformer deres personlige unikke lederskabskontrakt, som skal agere commitment og handlingsplan fremad.

I forløbet er der også mulighed for tilkøb af 1:1 coachingsamtaler, der støtter op omkring de individuelle processer.

Modul 1: HVEM ER DU?
 • livshistorie
 • livs- og ledelsesformål
 • livskraft
Modul 2: HVAD TROR DU PÅ?
 • værdier
 • støttende overbevisninger
 • bevidsthed

Modul 3: HVAD BLOKERER DIG?
 • frygt
 • indre kritiker
 • begrænsende overbevisninger
Modul 4: HVAD DRIVER DIG?
 • nærværspraksis
 • mentaltræning
 • intuition

LÆRINGSFORM

Læringsformen vil veksle mellem træning, opgaver, dialog, refleksion og teori. Der vil være øvelser, som træner dit nærvær, din intuition og evnen til at mærke dig selv og andre. Og du får mentaltræningsprogrammer, som du lytter til mellem modulerne for at opøve relevante fokusområder.

Hvad får du ud af det?

Udbytte for lederen

Du vil opleve:

 • en øget grad af selvbevidsthed, der gør det nemmere at lede indefra og ud
 • at blive mere robust, så du bedre kan håndtere indre og ydre pres/stress
 • at være en mere sikker leder uden at være skråsikker, fordi du har en stærk platform i dig selv
 • at du kan udnytte dit potentiale, hvilket giver dig en øget grad af lethed, fordi du gør det du er bedst til
 • at have større tillid til din intuitions vejledning og en styrket evne til at lede fra hjertet

Udbytte for organisationen

 • fokus på ligeværdig ledelse, hvor relationen vægtes højest, fordi komplekse udfordringer kræver medarbejdere, der er aktive medskabere
 • et arbejdsmiljø, der er baseret på tillid til, at alle rummer svar, bidrag og løsninger, hvilket styrker synergieffekten markant
 • udvikling af en meningsbåren kultur, hvor alle bliver set, hørt og involveret og dermed kan bidrage til at skabe det arbejdsliv, der giver mest mening for den enkelte
 • fokus på en læringskultur, hvor der er plads til at fejle og til at tænke ud af boksen
 • medarbejdere der er dedikerede og bidrager til holdånden og fællesskabet
 • styrkelse af ligeværdige relationer med fokus på alles unikke potentialer for at sikre engagement og høj performance

Udbyttet vil selvfølgelig afhænge af både dit fokus og din indsats. Observation, træning og fokus imellem modulerne øger gevinsterne væsentligt. 

Hvem er vi?

Marianne Juelsgaard – Mariannes største passion er arbejdet med at ændre tankemønstre, så de automatisk støtter den forandring personen ønsker at opnå og gør det muligt at ændre adfærd. Hun ejer firmaet MentalForandring og blev i 2019 kåret som Årets Mentaltræner af BDMT.

Som ICI certificeret Coach & Mentaltræner med mange års erfaring med personlige udviklingsforløb både på hold og 1:1 har hun hjulpet et hav af mennesker med at skabe bevidsthed om deres tanker, så de ved, hvad der blokerer, og hvordan de kommer videre. Altid med det formål, at enhver selv må tage ejerskab og lederskab i deres liv.

Uddannelsesmæssigt har Marianne en cand.merc i Corporate Communication, en BA i Dansk & Retorik, en pædagoguddannelse og diverse kurser inden for selvudvikling og kommunikation. Marianne har med MentalForandring bl.a. samarbejdet med Muskelsvindfonden, EmpowerMind Danmark og Dansk Musiker Forbund.

Mette Gert Nielsen – Mettes arbejdsmæssige drivkraft er at støtte mennesker i at se deres unikke sider og blive en autentisk udgave af sig selv. Hun hjælper kognitivt med at ændre tanke- og adfærdsmønstre og kropsligt ved at hjælpe med at give slip på de fysiske begrænsninger, der er hæmmende i at leve frit.

Mette ejer firmaet MG-Coaching og hendes force er, at hun som fysioterapeut og ICI Coach & Mentaltræner formår at koble krop, sind og ånd og se sammenhænge herimellem. Ved at arbejde både fysisk og mentalt støtter hun mennesker til en helhedsorienteret og effektiv personlig udvikling.

Mette har en bred viden og mange års praktisk erfaring både som fysioterapeut og coach, herunder 1:1 samtaler og holdforløb. Derudover har hun undervist på familiecamps og trivselsforløb på skoler.

Uddannelsesmæssigt er Mette fysioterapeut og har en uddannelse i Energibevidst Lederskab samt en lang række kurser indenfor fysioterapi og kognitiv udvikling. Mette samarbejder i MG-Coaching regi bl.a. med Randers Kommune, Body Mind Academy og fysioterapeutiske klinikker.