Hvad får du ud af det?

Udbytte for lederen

Du vil opleve:

 • en øget grad af selvbevidsthed, der gør det nemmere at lede indefra og ud
 • at blive mere robust, så du bedre kan håndtere indre og ydre pres/stress
 • at være en mere sikker leder uden at være skråsikker, fordi du har en stærk platform i dig selv
 • at du kan udnytte dit potentiale, hvilket giver dig en øget grad af lethed, fordi du gør det du er bedst til
 • at have større tillid til din intuitions vejledning og en styrket evne til at lede fra hjertet

Udbytte for organisationen

 • fokus på ligeværdig ledelse, hvor relationen vægtes højest, fordi komplekse udfordringer kræver medarbejdere, der er aktive medskabere
 • et arbejdsmiljø, der er baseret på tillid til, at alle rummer svar, bidrag og løsninger, hvilket styrker synergieffekten markant
 • udvikling af en meningsbåren kultur, hvor alle bliver set, hørt og involveret og dermed kan bidrage til at skabe det arbejdsliv, der giver mest mening for den enkelte
 • fokus på en læringskultur, hvor der er plads til at fejle og til at tænke ud af boksen
 • medarbejdere der er dedikerede og bidrager til holdånden og fællesskabet
 • styrkelse af ligeværdige relationer med fokus på alles unikke potentialer for at sikre engagement og høj performance

Udbyttet vil selvfølgelig afhænge af både dit fokus og din indsats. Observation, træning og fokus imellem modulerne øger gevinsterne væsentligt.